Pågående ansökningar

Du har en pågående ansökning, för att fortsätta med den, gå till pågående ansökningar.

Pågående ansökningar

Beställning av dataportabilitet

Välkommen till ICA Banken och ICA Försäkrings sida för beställning av dataportabilitet. Mobilt BankID behövs för att gå vidare med beställningen.

Gå vidare

Legitimera dig

Fyll i ditt personnummer och starta legitimeringen med Mobilt BankID.

Legitimera dig Tillbaka

Starta BankID säkerhetsapp 
i din mobil


- Öppna BankID säkerhetsapp
- Fyll i din säkerhetskod
- Klicka på Identifiera

Starta BankID säkerhetsapp 
i din mobil


Loggar du in på icabanken.se på samma enhet som du har ditt Mobila BankID, klicka direkt på knappen Öppna BankID säkerhetsapp. Har du Mobilt BankID på en annan enhet, följ instruktionen nedan:

- Starta BankID säkerhetsapp i din mobil
- Klicka på QR-kod
- Rikta kameran mot QR-koden
- Fyll i din säkerhetskod
- Klicka på Identifiera