Uppdatera dina uppgifter

Enligt lag behöver vi hålla de uppgifter vi har om dig aktuella, därför vill vi att du kollar om de fortfarande stämmer och kompletterar det som saknas.

Legitimera dig med Mobilt BankID för att uppdatera dina uppgifter

Tryck på knappen för att starta legitimering med Mobilt BankID Legitimera med Mobilt BankID

Legitimera dig med ditt lösenord för att uppdatera dina uppgifter

Legitimera dig med ditt 6-ställiga lösenord för att uppdatera dina uppgifter Legitimera med lösenord

Legitimera dig

Legitimera dig med Mobilt BankID
Legitimera dig Avbryt

Legitimera dig

Ange ditt 6-siffriga lösenord för att legitimera dig
Legitimera dig Avbryt

Starta BankID säkerhetsapp 
i din mobil


- Öppna BankID säkerhetsapp
- Fyll i din säkerhetskod
- Klicka på Legitimera

Starta BankID säkerhetsapp 
i din mobil


Loggar du in på icabanken.se på samma enhet som du har ditt Mobila BankID, klicka direkt på knappen Öppna BankID säkerhetsapp. Har du Mobilt BankID på en annan enhet, följ instruktionen nedan:

- Starta BankID säkerhetsapp i din mobil
- Klicka på QR-kod
- Rikta kameran mot QR-koden
- Fyll i din säkerhetskod
- Klicka på Legitimera