Hemförsäkring student

Du som är ICA-student kan teckna vår trygga och enkla hemförsäkring. Den ger dig ett bra skydd, och du får dessutom ICA-bonus på hela försäkringskostnaden.


Bor du själv i hushållet eller är du sammanboende med en person till?

Genom att klicka på "Räkna och teckna" bekräftar jag att jag har haft möjlighet att ta det av ICA Bankens och ICA Försäkrings rutiner och villkor för behandling av personuppgifter.

Det bästa med vår hemförsäkring för ICA-studenter

 • Hela 60 dagars reseskydd
 • Allriskförsäkring (drulle) ingår
 • Olycksfallstillägg ingår
 • ICA-bonus på hela försäkringskostnaden

Vår studentanpassade hemförsäkring är till för dig som är ICA-student. 

De saker som du har hemma försäkras till ett värde av 200 000 kronor om du är ensamboende och 300 000 kronor för sammanboende.

Grundpris

Ensamboende från 89 kr/mån
Sammanboende från 129 kr/mån

Bra att tänka på

Även om du inte har så mycket saker du behöver skydd för så finns det viktigaste skyddet i hemförsäkringen i personskyddet. Det ger dig skydd om du krävs på skadestånd, gör illa dig på resa eller behöver rättshjälp. Om du t.ex. skadar dig utomlands eller krävs på skadestånd kan det kosta flera hundra tusen, en kostnad du får stå för själv om du inte har hemförsäkring. I det sammanhanget är en hemförsäkring en väldigt liten kostnad för en väldigt stor trygghet.

Gör din hemförsäkring ännu tryggare med vårt Pluspaket

Pluspaketet innehåller Hem Plus och Rese Plus.

Fler bra tilläggsförsäkringar:

ICA Försäkring AB, org nr 556966-2975. Postadress: 504 82 Borås. Besöksadress: Framtidsvägen 12A, 352 22 Växjö. Tel kundservice/skadeservice: 033-47 47 90. E-post kundservice: forsakring@ica.se. E-post skadeservice: skador.forsakring@ica.se. Information om ICA Försäkring och dess verksamhet finns på vår hemsida: www.icaforsakring.se. ICA Försäkring står under Finansinspektionens tillsyn.

I Studenthemförsäkringen ingår:

 • Reseförsäkring med 60 dagars reseskydd i hela världen
 • Ersättning vid inbrott, stöld,överfall, brand och vattenskada
 • Allrisk (drulle) upp till 30 000 kr
 • Olycksfallstillägg
 • Omställningsskydd vid våld i hemmet
 • Grundsjälvrisk lösöre på 1 500 kr
 • Lösöre:

ICA Försäkring AB, org nr 556966-2975. Postadress: 504 82 Borås. Besöksadress: Framtidsvägen 12A, 352 22 Växjö. Tel kundservice/skadeservice: 033-47 47 90. E-post kundservice: forsakring@ica.se. E-post skadeservice: skador.forsakring@ica.se. Information om ICA Försäkring och dess verksamhet finns på vår hemsida: www.icaforsakring.se. ICA Försäkring står under Finansinspektionens tillsyn.

Självrisker hemförsäkring student

Självrisken är den del av skadekostnaden som du själv får stå för vid varje skadetillfälle. Vid ersättning av en skada drar vi självrisken efter eventuella åldersavdrag men före eventuell nedsättning på grund av aktsamhetskrav.

Självrisken för vissa tilläggsförsäkringar kan skilja sig från grundsjälvrisk eller särskild självrisk. Vilken självrisk som gäller för en tilläggsförsäkring finner du i aktuellt avsnitt i villkoren för den specifika tilläggsförsäkringen.

Grundsjälvrisk

1 500 kronor

Särskild självrisk

20 procent av skadekostnaden, minst grundsjälvrisk och max 40 000 kronor.

Särskild självrisk får man betala vid t ex stöld av cykel. I villkoren kan se vilka skador som har särskild självrisk.

Allrisk lösöre

1 500 kronor

Information om distansavtal och försäkringsdistributionen

För studenthemförsäkring som tecknas genom ett distansavtal finns möjlighet att ångra köpet inom 14 dagar från det att försäkringen tecknats.

I dokumenten nedan hittar du viktig information för dig som tecknar studenthemförsäkring gällande bland annat din ångerrätt på 14 dagar och om ICA Banken som försäkringsdistributör.

› Förhandsinformation avseende försäkringsdistribution

› Särskild information enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Försäkringsgivaren (ICA Försäkring) och försäkringsdistributören (ICA Banken) står under Finansinspektionens tillsyn. ICA Banken har tillstånd att distribuera försäkringarna och är registrerad hos Finansinspektionen som kan lämna upplysning om rätten att distribuera försäkringar.

› Fullständiga villkor för hemförsäkring student tecknad 2017-04-01 till 2018-05-25 (pdf)

› Fullständiga villkor för hemförsäkring student tecknad 2018-05-26 till 2019-04-01 (pdf)

› Fullständiga villkor för hemförsäkring student tecknad 2019-04-01 till 2019-09-30 (pdf)

› Fullständiga villkor för hemförsäkring student tecknad 2019-10-01 t.o.m. 2020-03-31 (pdf)

› Produktfaktablad hemförsäkring student tecknad tom 2019-04-01 (pdf)

› Produktfaktablad hemförsäkring student tecknad 2019-04-01 till 2019-09-30 (pdf)

ICA Försäkring AB, org nr 556966-2975. Postadress: 504 82 Borås. Besöksadress: Framtidsvägen 12A, 352 22 Växjö. Tel kundservice/skadeservice: 033-47 47 90. E-post kundservice: forsakring@ica.se. E-post skadeservice: skador.forsakring@ica.se. Information om ICA Försäkring och dess verksamhet finns på vår hemsida: www.icaforsakring.se. ICA Försäkring står under Finansinspektionens tillsyn.

Inte ICA-student ännu?

Vår studentanpassade hemförsäkring kan bara tecknas av dig som är ICA-student.

› Ansökan ICA-student
› Vad är ICA-student? (ICA.se)

Villkor och skadeanmälan

Fullständiga villkor för dig som tidigare hade Hemförsäkring Student via ICA Banken/Moderna Försäkringar och som valt att fortsätta ha din försäkring hos ICA Försäkring.

Skadeanmälan

Till skadehanteringen

I händelse av en skada

Glöm inte att spara kvitton på alla utlägg som du vill ha ersättning för.

Servicekort – ditt resebevis på utlandsresan

Servicekortet fungerar som ett intyg på att du har en hemförsäkring med reseskydd. Du kan behöva visa upp det när du söker vård utomlands.

› Läs mer och ladda ner servicekortet här